Blended learning: een label als belemmering

Er bestaan hardnekkige misconcepties over de term blended learning. In het digitale tijdschrift Onderwijsinnovatie (Open Universiteit), nummer 1 – maart 2019 brengt Barend Last een bijdrage over de misverstanden over Blended learning en beschrijft hij hoe ondersteuners en docenten hier het best mee om kunnen gaan. We citeren enkele fragmenten uit dit heldere artikel.

Blended learning  (BL) is misschien wel een van de meest verkeerd gebruikte termen in het onderwijs. Het concept is de laatste jaren uitgegroeid tot een trendy en hip fenomeen, en niet zonder reden: Blended learning heeft de kracht om het onderwijs te verbeteren en de rol van docenten én studenten te transformeren. Maar juist door die hype rondom het betrekkelijk vage BL-label, wordt de echte betekenis vaak over het hoofd gezien. De term heeft verschillende betekenissen gekregen waardoor misvattingen zijn ontstaan die een succesvolle implementatie van BL in de weg kunnen staan.

https://onderwijsinnovatie.ou.nl/oi-maart-19/blended-learning-een-label-als-belemmering/

Hoe kan je veilig het onderwijs innoveren met Blended learning?  Slechts demonstreren van wat ondersteuners denken dat nodig is om BL te implementeren, zal niet werken. De docent moet het doen, dus betrek hem bij het hele proces. Innovaties in de klas zijn alleen succesvol als er duidelijkheid bestaat over het wat, het waarom en het hoe. Daarom is het belangrijk te stoppen met jargon. Want multi-interpretabele woorden verlammen op subtiele wijze de implementatie. Langzaam, maar effectief. Daarnaast is BL geen nieuw concept, slechts een nieuw label. En eigenlijk is het al jaren niet nieuw meer. Zolang we innovatieve onderwijsconcepten presenteren als iets nieuws, zullen docenten zich afvragen hoe ze die ooit kunnen implementeren in hun praktijk. In plaats van BL te introduceren als iets dat hun huidige methodes vervangt, moeten docenten zien dat BL iets is dat hun onderwijspraktijk verbetert, ondersteunt en versterkt.