Vlaamse leerlingen presteren ondermaats voor begrijpend lezen, niveau in 10 jaar fors gedaald

begrijpend lezen

Vlaamse leerlingen presteren ondermaats voor begrijpend lezen. Met deze titel pakte VRT Nieuws uit. Ook voor andere media was het een nieuwsitem. Opvallend wordt naar onze Noorderburen verwezen die het beter doen. Toch is het thema daar ook al jaren een discussiepunt. 

Minder academisch in deze Vlaamse discussie is dat het onderwerp nu wordt aangegrepen voor een verborgen agenda en dat, zonder  oorzaken te kunnen aangeven voor de relatief zwakke prestaties, een oplossing wordt aangereikt met een pleidooi voor masters in het basisonderwijs. Impliciet voel je de denigrerende commentaar op leraren lager onderwijs en de lerarenopleiding. Jammer dat ook de overheid dit spoor volgt. Zo ontspoort de herwaardering van het lerarenberoep. 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/12/05/vlaamse-leerlingen-lezen-minder-goed-dan-10-jaar-geleden-/

 https://www.bureaubijles.nl/begrijpend-lezen-voor-de-cito-oefenen/

http://www.kenniscentrumbegrijpendlezen.nl/

Waarom het Kenniscentrum Begrijpend Lezen?

Het belang van begrijpend lezen kan niet worden onderschat. Begrijpend lezen is een basisvaardigheid en een belangrijke factor voor persoonlijke ontwikkeling en schoolsucces. Regelmatig laten onderzoeken zien dat Nederland het in internationale vergelijkingen goed doet, maar dat wil niet zeggen dat we op onze lauweren kunnen rusten. De Nederlandse regering heeft de ambitie uitgesproken de kwaliteit van het onderwijs te versterken en hogere prestaties van alle leerlingen te bevorderen.

Krachten bundelen
De CED-Groep wil hieraan bijdragen, en heeft samen met de Universiteit Leiden en Sardes het Kenniscentrum Begrijpend Lezen (KBL) opgericht. Ambities vragen om een invulling. Daarom bundelen wij onze krachten als onderwijsspecialisten en onderzoekers om zo de verbinding met de expertise van de praktijk mogelijk te maken.

Tekstfragment uit : thuisinonderwijs.nl/zo-leert-je-kind-beter-begrijpend-lezen

Wat is begrijpend lezen?

Eenvoudig gezegd: begrijpend lezen houdt in dat je snapt wat je leest. Dat klinkt logisch en dat is het ook, maar het betekent niet dat begrijpend lezen vanzelf gaat. Groweg zijn er drie succespijlers voor leesbegrip: een grote woordenschatkennis van de wereld en voldoende technische leesvaardigheid (vlot kunnen lezen). Dit zijn drie elementen die alle drie goed ontwikkeld moeten worden voor het creëren van goed leesbegrip. Wanneer een van de drie niet goed ontwikkeld is, kan dit al problemen opleveren.

Toch zijn die drie succespijlers nog geen garantie dat je kind geen moeite heeft met begrijpend lezen. Begrijpend lezen vergt inspanning en moeite. Het vereist een bewust, actief en interactief proces vóór, tijdens en na het lezen van een stuk tekst. Geen wonder dat veel kinderen moeite hebben met begrijpend lezen.

Begrijpend lezen, een belangrijke vaardigheid

Begrijpend lezen is een heel belangrijk vak op de basisschool, dat dan ook in de Cito-toetsen uitgebreid wordt getoetst. Leesbegrip is immers een vaardigheid, waar je in het leven vaak mee te maken krijgt. De meeste Nederlandse kinderen hebben echter een hekel aan begrijpend lezen, zo is uit onderzoek gebleken. Dat is jammer, want kinderen die gemotiveerd zijn, gebruiken meer strategieën waardoor vervolgens hun leesprestatie verbetert.

Leesplezier helpt om begrijpend lezen te verbeteren

Leesplezier kun je dus beschouwen als de vierde succespijler onder goed begrijpend lezen. Kinderen die met plezier lezen, zullen meer gaan lezen en gaan er steeds meer van genieten (omdat ze er steeds beter in worden). Kinderen die met tegenzin lezen, bouwen minder leeservaring op en krijgen het steeds moeilijker.

Als je je kind thuis wilt helpen om beter begrijpend te lezen, moet je dus zorgen dat je leuke boeken en tijdschriften in huis hebt. Het is een bekend gegeven dat kinderen die thuis de beschikking hebben over allerlei verschillende leesmaterialen, beter scoren op Cito-toetsen begrijpend lezen.

Rapport PIRLS 2016 http://timssandpirls.bc.edu/pirls2016/international-results/pirls/summary/