Project Based Learning

Project Based Learning is een goede manier voor het aanleren van vaardigheden. Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat deze manier erg bruikbaar is bij het werken aan 21st century skills. Het levert daarbij meer op dan andere manieren van onderwijs. Het grootste succes is daarbij te halen wanneer leerlingen niet alleen inhoud en vaardigheden leren, maar vooral ook leren hoe ze dit moeten leren. https://lnkd.in/b_6v4A7

Interessante Prezi over PBL :http://prezi.com/mfhyrmxagvb5/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Setting the Standard for Project Based Learning By John Larmer John R. Mergendoller Suzie Boss

Setting the Standard for Project Based Learning By John Larmer John R. Mergendoller Suzie Boss