2018 stand van zaken in ict en onderwijs volgens Kennisnet.nl

De Kennisnet monitor volgt de bouwstenen van het Vier in balans-model: visie, deskundigheid, inhoud en toepassing en infrastructuur. Wanneer scholen aandacht hebben voor de bouwstenen – en de balans hiertussen bewaken – kan ict nog beter gaan werken voor het onderwijs.

https://www.kennisnet.nl/fileadmin/kennisnet/publicatie/vierinbalans/Vier-in-balans-monitor-2017-Kennisnet.pdf?download=1

http://www.kbanijmegen.nl/doc/pdf/Ict-gebruik_in_het_onderwijs_2018.pdf

Ict-bekwame leraar zorgt voor betere leerprestaties

Resultaten van het onderzoek laten zien dat gebruik van ict in het onderwijs blijft toenemen. Maar wat betekent dit voor de kwaliteit voor het onderwijs? Vooral de leraar die ict gevarieerd gebruikt en een breed didactisch repertoire heeft, blijkt bij hun leerlingen een hogere motivatie en betere leerprestaties te zien. Deze uitkomst bevestigt dat ict in het onderwijs vooral werkt bij de ict-bekwame leraar. Leerlingen leren beter, sneller en meer bij leraren die ict gevarieerd inzetten.

Het meest bepalend voor het gebruik van ict zijn kenmerken van individuele leraren. Dit betekent dat vergroting van het didactisch repertoire van leraren, meer impact heeft op gebruik en opbrengsten van ict, dan investeringen in infrastructuur en schoolbeleid dat zich vooral richt op het stimuleren van ict-gebruik.