Eindtermen en leerplandoelen voor het basisonderwijs in Vlaanderen

In het Vlaamse onderwijs bepaalt de overheid de eindtermen voor de verschillende onderwijsniveaus. Deze minimumdoelen dienen als basis voor de leerplannen. Elke inrichtende macht, schoolbestuur of centrumbestuur heeft de bevoegdheid om een leerplan op te maken. Vaak stellen inrichtende machten Read More …

Metacognitie

Letterlijk verwijst ‘metacognitie’ naar een proces dat ‘na’ of ‘voorbij’ (meta) komt bij het verwerven van kennis (cognitie). Het is ‘denken aan denken’, of de ruimte voorbij het denken waar we onze inspanningen om iets te denken, te weten of Read More …