Objectieve scriptie evaluatie ? Of eerder “keeping up appearances” !

Samenvatting uit: ScienceGuide, 11 februari 2020 Een scriptiebeoordeling past niet in een schema Opinie | door Menno van der Schoot https://www.scienceguide.nl/2020/02/een-scriptiebeoordeling-past-niet-in-een-schema/ In het hoger onderwijs heerst in toenemende mate een cultuur waarin begrippen als controleerbaarheid, meetbaarheid, en standaardisatie de toon Read More …

“Dat de hersenen van jongens achterlopen is een neuromythe”

ScienceGuide van 20-01-2020 brengt een interview met neurowetenschapper Lara Wierenga (Universiteit Leiden) over haar onderzoek naar verschillen in de hersenontwikkeling van jongens en meisjes. Samenvatting uit: https://www.scienceguide.nl/2020/01/dat-de-hersenen-van-jongens-achterlopen-is-een-neuromythe/ https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2019/02/dat-jongens-achterlopen-in-hersenontwikkeling-is-een-mythe Jongens halen lagere cijfers op school dan meisjes, en ontwikkelingsstoornissen als ADHD Read More …